Toen Elst in 1976 op grootse wijze vierde dat het dorp 1250 jaar bestond, werd als onderdeel van de festiviteiten een braderie georganiseerd in de Dorpsstraat. Gedurende een hele week was de braderie de plaats waar men moest zijn tijdens de festiviteiten rond Elst 1250.

In de daaropvolgende jaren werd de braderie, in een enigszins aangepaste vorm, een vaste waarde op de Elster evenementenkalender. De voorloper van het huidige Centrum Management, de Elster Ondernemers Vereniging (EOV), waarin een aantal middenstandorganisaties waren opgegaan, bleef namelijk een jaarlijkse weekeind braderie organiseren. Op zaterdag en zondag vonden grote aantallen bezoekers hun weg naar het centrum van Elst.

De aantrekkingskracht van het evenement bleef onveranderd groot, maar er werd wel gezocht naar een vaste datum. Bovendien werd de duur teruggebracht naar één dag. Het evenement ontsteeg volgens velen het niveau van een braderie door de veelzijdigheid van attracties, demonstraties en nog veel meer. Omdat de vlag de lading niet helemaal meer dekte werd vanaf 2000 de naam "Elst Op Stelten" ingevoerd voor het festijn. Ook werd een vast moment gevonden voor Elst Op Stelten en dat werd 2e Pinksterdag.

De ondernemers in Elst kunnen zich door middel van een kraam/kramen aan het winkelend publiek kenbaar maken. De commissie Elst op Stelten van het Centrum Management Elst zorgt voor de opzet, coördinatie en PR activiteiten rondom "Elst Op Stelten". De werkgroep die het ieder jaar weer voor elkaar bokst om Elst Op Stelten tot een succes te maken, staat onder leiding van Rik Gerretsen en Richard Snelders.

"Elst Op Stelten" geniet in de wijde omgeving van Elst een grote bekendheid. Elk jaar worden, naar schatting van de organisatie en de politie, ongeveer 40.000 bezoekers verwelkomt in Elst. Het is dan ook ieder jaar weer gezellig druk in de Dorpsstraat. Door gebruik te maken van het Europaplein, het Land vanTap en de P&R Parkeergarage nabij het NS Station is er een ruime parkeergelegenheid.

Sinds 1 januari 2015 maakt maakt de commissie Elst Op Stelten deel uit van het Centrum Management Elst. EOV is een slapende vereniging geworden door de invoering van de reclamebelasting door de Gemeente Overbetuwe. Het budget van Elst Op Stelten wordt mede gefinancierd doordat Centrum Management Elst een deel van de opbrengsten uit de reclamebelasting ter beschikking stelt.